sabar

Podmanivosť senegalskej hudby

Hudba je v Senegale súčasťou každodenného života a počuť ju tak možno kdekoľvek a kedykoľvek. Typická hudba každej etnickej skupiny je mierne odlišná a hráva sa na rôznych nástrojoch, hoci základom sú všade bubny. Mnohí senegalskí hudobníci sú veľmi populárni aj

Kúzlo senegalských tancov

Nielen v Senegale je hudba neodbytne spätá s tancom. Tunajší ľudia jeho prostredníctvom vyjadrujú svoju radosť zo života a oslavujú veľké udalosti v živote svojej komunity a jej členov. Mnohé senegalské kmene vykonávajú vlastné tance a tých je tak veľa, že vymenovať všetky