Senegal.sk je virtuálny sprievodca africkým štátom Senegal. Prináša informácie o histórii, tradíciách, kultúre, turistických destináciách, miestnom rastlinstve a živočíšstve, ale aj dovolenkové tipy a inšpirácie.

Ak sa zaujímate o Senegal, baví vás písanie a chceli by ste vašimi článkami prispieť k tvorbe tohto webu, prípadne máte inú predstavu o spolupráci s týmto webom, napíšte nám.

Obsah týchto stránok je výhradným duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a tretích strán. Akékoľvek použitie obsahu stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Prevádzkovateľ udeľuje súhlas výlučne na prezeranie a tlačenie stránok, pre osobnú, nekomerčnú potrebu.

Stránky Senegal.sk majú výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Napriek úsiliu vynaloženého na bezchybnosť obsahu, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky za ďalšie použitie zverejneného obsahu a informácií.