Hoci je Senegal prevažne púštnou krajinou, vôbec to neznamená, žeby v ňom nič nežilo ani nerástlo. Práve naopak, nájdete tu množstvo rastlinných aj živočíšnych druhov, šesť národných parkov a viaceré ďalšie prírodné rezervácie. Senegalská flóra Oblasť Ferlo a okolie rieky